Studentët e KU Bedër marrin pjesë në Konferencën Kombëtare Studentore me temë "Sfidat e të Rinjve për vitin 2023"

13 Janar 2023