Tarifat e Studimit

Kolegji Universitar "Bedër" vendosi tarifat e reja të studimit për vitin akademik 2024-2025.

Tarifat e studimit për një vit akademik në Kolegjin Universitar Bedër, ndahen në 4 këste dhe janë si më poshtë:

Bachelor në: Tarifa Vjetore  
Shkenca Kompjuterike 275,000 ALL  
Teknologji Informacioni dhe Komunikimi 264,000 ALL  
Informatikë Ekonomike 264,000 ALL  
Financë Kontabilitet 242,000 ALL  
Gazetari dhe Komunikim Multimedial  242,000 ALL  
Marrëdhënie Publike dhe Komunikim Marketingu 242,000 ALL  
Drejtësi (5 vjet) 242,000 ALL  
Shkenca Islame 242,000 ALL  
Gjuhë dhe Letërsi Angleze 187,000 ALL  
Multimedia dhe Dizajn Grafik (2 vjet) 198,000 ALL  
Programim në Web (2 vjet) 198,000 ALL  

 

Titulli

Programi Tarifa
Master Shkencor  Shkenca Kompjuterike  242,000 ALL
Master Shkencor  Drejtësi - Profili e Drejtë Penale 242,000 ALL
Master Shkencor  Drejtësi - Profili e Drejtë Ndërkombëtare 242,000 ALL
Master Shkencor  Shkenca Komunikimi - Profili Gazetari 242,000 ALL
Master Shkencor  Shkenca Komunikimi - Profili Marrëdhënie Publike 242,000 ALL
Master Profesional Komunikim Marketingu 242,000 ALL
Master Shkencor  Shkenca Islame 242,000 ALL
Master Shkencor  Studime Religjioze 242,000 ALL
Master Shkencor  Gjuhë dhe Letërsi Angleze 242,000 ALL
Master Profesional Mësuesi, Gjuhë Angleze 242,000 ALL