1. Universiteti Bedër fitues i projektit Erasmus në një konsorcium me uiversitete prestigjioze nga Gjermania, Austria, Spanja dhe Malajzia
  2. KALENDARI 2024 I APLIKIMIT NË UNIVERSITETE
  3. HAPEN APLIKIMET PËR FORMULARIN A1Z
  4. Stafi i KU - Bedër merr pjesë në Javën Ndërkombëtare në universitetin Tor Vergata, Romë
  5.  “BEDËR” DIPLOMON BREZIN E NJËMBËDHJETË TË STUDENTËVE
  6. Zbulimi i Botës së Pronësisë Intelektuale me ekspertë të industrisë!

KALENDARI I AKTIVITETEVE

NJOFTIME

NJOFTIME PËR STUDENTËT