1. Lancohet fushata
  2. Leksion i hapur me temë “Decentralized Ledger Technology and Blockchain”, nga Z.Klevis Shkembi
  3. Trajnim me temë “Formimi profesional, një urë lidhëse midis universitetit dhe tregut të punës” nga Znj. Silvana Gerxhani
  4. Sesion informues me temë “Si të shkruajmë një CV dhe një letër motivuese”
  5. Nxënëset e Medresesë së Elbasanit vizitojnë Kolegjin Universitar Bedër
  6. Studentët e KU Bedër marrin pjesë në Konferencën Kombëtare Studentore me temë

KALENDARI I AKTIVITETEVE

NJOFTIME

NJOFTIME PËR STUDENTËT