1. Zgjedhjet e bordit drejtues të Këshillit Studentor
  2.  Procesi i integrimit në BE në Shqipëri dhe rajon: Roli i OSHC-ve
  3. Bedër Communication Sciences Reunion
  4. Kolana “Zani i Naltë” në seminarin “Kur librat flasin” IV
  5. Plani i ri strategjik i institucionit
  6. Analiza e përgjithshme e departamenteve

KALENDARI I AKTIVITETEVE

TË REJA

NJOFTIME PËR STUDENTËT

Më shumë