1. “Fintech and Open Banking”
  2. STARTUP PROJECT - SMART BUSINESS PLAN
  3. Rrugëtimi në Teknologjinë e Informacionit
  4. “Sfidat e gazetareve gra në redaksi”
  5. Studentët e Drejtësisë organizojnë
  6. BURSAT E STUDIMIT 2022-2023

KALENDARI I AKTIVITETEVE

NJOFTIME

NJOFTIME PËR STUDENTËT