1. Lancohet projekti i 100 bursave sociale të studimit
  2. 100 Bursa sociale studimi për fëmijët e familjeve në nevojë
  3. Filluan regjistrimet për raundin e parë të aplikimeve për vitin akademik 2017 - 2018
  4. Kolegji Universitar Bedër shpall listat e maturantëve fitues të raundit të parë të aplikimeve për vitin akademik 2017 – 2018
  5. Publikohen listat e aplikantëve për vitin akademik 2017-2018
  6. Rëndësia e edukimt të të rinjve në uljen e sjelljeve radikale dhe ekstremizmit të dhunshëm

KALENDARI I AKTIVITETEVE

TË REJA

NJOFTIME PËR STUDENTËT

Më shumë