Botime

ICH (Konferenca Ndërkombëtare në Shkencat Humane)

Proceeding Book 2014
Proceeding Book 2012
 

ICES ( Konferenca Ndërkombëtare në Shkencat e Edukimit )

   
Proceeding Book 2014
 

IYRCL ( Konferenca Ndërkombëtare e Kërkuesve të Rinj në Drejtësi )

Proceeding Book 2012
Proceeding Book 2013
Proceeding Book 2014
 

UDEK ( Konferenca Ndërkombëtare në Gjuhë dhe Letërsi Turke )

Proceeding Book 2013 - 1 Proceeding Book 2015
Proceeding Book 2014 - 1 Proceeding Book 2013 - 2
Proceeding Book 2014 - 2 Proceeding Book 2012
 

BJES

VOL - 6 / 2014 - SEP VOL - 3 / 2013 - SEP
VOL - 5 / 2014 - APR VOL - 2 / 2014 - APR
VOL - 4 / 2014 - DEC VOL - 1 / 2014 - DEC
 

BJH ( Beder Journal of Humanities )

VOL - 2 / 2013 - WINTER
VOL - 1 / 2013 - SPRING
VOL - 3 / 2014 -SPRING
 

Objektiv, Revista e Departamentit të Shkencave të Komunikimit

Objektiv 6 Objektiv 3
Objektiv 5 Objektiv 2
Objektiv 4 Objektiv 1
 

Udhëzues praktik për gazetarët gjatë fushatave elektorale

   
Deontology and Ethics of Reporting during the election Campaign