Prof. Dr. Gjegj Sinani dhe Dr. Skender Bruçaj marrin pjesë në konferencën me temë "Drejt promovimit të vlerave të qytetarisë dhe bashkëjetesës"

11 Janar 2023