Memorandum bashkëpunimi me Universitetin e North Dakotas, në Shtetet e Bashkuara të Amerikë

11 Janar 2023