17 SHTATOR 2020

Ceremonia e Diplomimit 2020 – Departamenti i Drejtësisë