Zyra e Planifikimit të Karrierës

Zyra e planifikimit tё karrierёs

Kjo zyrё zhvillon aktivitete tё cilat kanё si qёllim afrimin e institucioneve tё sektorit privat ose publik me studentёt aktualë ose të diplomuar, tё cilёt pёrbёjnё burime njerёzore tё mirëkualifikuara.

Kjo zyrë organizon:

  • Takime prezantuese mes studentёve tё diplomuar dhe institucioneve tё ndryshme nё sektorё tё ndryshёm;
  • Informim të studentёve me profesionet pёrkatёse;
  • Jetёn e punёs;
  • Mundёsitё e karrierёs;
  • Vendosjen e lidhjeve mes institucioneve qё kёrkojnё persona pёr tё punёsuar dhe studentёve;
  • Informon studentёt nёpёrmjet organizimit tё seminareve, rreth teknikave tё kёrkimit tё punёs, tё shkrimit tё CV-sё dhe kalimit me sukses tё intervistёs paraprake.

Ndër prioritetet e zyrës së planifikimit të karrierës është edhe organizimi i aktiviteteve, tё cilat synojnё ruajtjen e marrёdhёnieve mes studentёve edhe pas diplomimit tё tyre. Kjo zyrë krijon edhe database, nё bashkёpunim mё Zyrёn e Burimeve Njerёzore, mbi studentёt dhe tё diplomuarit e Kolegjit Universitar Bedër.

Këshilltarët e karrierës sipas departamenteve:

 Aranit Qinami - Departmenti i Drejtёsisё
Klevis Topi - Departmenti i Shkencave Kompjuterike
Alban Tufa - Departmenti  i Shkencave tё Komunikimit
Zamira Hodo - Departmenti i Gjuhes dhe Letёrsisё Angleze
Hysni Skura - Departmenti i Shkencave Islame

 

Përgjegjës i Zyrës

Uran Kalej

E-mail : u[email protected]