Vende të lira pune

Kolegji Universitar Bedër shpall konkursin për:

4 (katër) vende të lira për personel akademik me kohë të plotë në Fakultetin e Teknologjisë dhe Biznesit, Departamenti i Shkencave Kompjuterike.

Kriteret për kandidatët:

  • Të kenë eksperiencë pune. Preferohet përvoja në mësimdhënie në arsimin e lartë;
  • Të kenë kurse kualifikimi brenda dhe jashtë vendit për fushën përkatëse;
  • Preferohet të kenë gradën PhD;
  • Përbëjnë avantazh publikimet në fushën e specialitetit përkatës;
  • Të kenë njohuri të mira në gjuhën angleze.

Të interesuarit për pozicionin e mësipërm duhet të aplikojnë duke dërguar CV në [email protected], deri më datë 20.08.2020

Kontakt:

Artemisa Salillari

Përgjegjëse e Zyrës së Burimeve Njerëzore