Tarifat e Studimit

Kolegji Universitar "Bedër" vendosi tarifat e reja të studimit për vitin akademik 2023-2024.

Tarifat e studimit për një vit akademik në Kolegjin Universitar Bedër, ndahen në 4 këste dhe janë si më poshtë:

Bachelor në: Tarifa Vjetore  
Drejtësi (5 vjet) € 2,000  
Gazetari dhe Komunikim Multimedial € 2,000  
Marrëdhënie Publike dhe Komunikim Marketingu € 2,000  
Shkenca Islame € 2,000  
Informatike Ekonomike  € 2,200  
Financë Kontabilitet € 2,000  
Teknologji Informacioni dhe Komunikimi € 2,200  
Shkenca Kompjuterike € 2,200  
Gjuhë dhe Letërsi Angleze € 1.500  
Multimedia dhe Dizajn Grafik (2 vjet) € 1,500  
Programim në Web (2 vjet) € 1,500  

 

Tiulli

Programi Tarifa
Master Shkencor  Shkenca Kompjuterike  € 2,000
Master Shkencor  Drejtësi - Profili e Drejtë Penale € 2,000
Master Shkencor  Drejtësi - Profili e Drejtë Ndërkombëtare € 2,000
Master Shkencor  Shkenca Komunikimi - Profili Gazetari € 2,000
Master Shkencor  Shkenca Komunikimi - Profili Marrëdhënie Publike € 2,000
Master Profesional Komunikim Marketingu € 2,000
Master Shkencor  Shkenca Islame € 2,000
Master Shkencor  Studime Religjioze € 2,000
Master Shkencor  Gjuhë dhe Letërsi Angleze € 2,000
Master Profesional Mësuesi, Gjuhë Angleze € 2,000