Sekretaria Mësimore

Sekretaria Mësimore është pjesë integrale e procesit arsimor në Kolegjin Universitar “Bedër”. Misioni i saj është të ofrojë shërbime të ndryshme për të gjithë studentët e regjistruar që vazhdojnë studimet universitare, si dhe për ata që kanë përfunduar studimet ose/dhe janë diplomuar. Kjo zyrë është përgjegjëse për menaxhimin e procesit të regjistrimit të studentëve si dhe merret me rregullimin, monitorimin dhe arkivimin e çdo regjistrimi, informacioni, dokumenti ose transkripti, lidhur me studentët. Ajo siguron përfshirjen e formularëve dhe të dokumenteve në sistemin e menaxhimit të informacionit dhe përditësimin e tyre nëse është e nevojshme. Në bashkëpunim me njësitë e tjera, kontribuon në menaxhimin e marrëdhënieve me studentët përmes sistemit të automatizuar.

Payments

 

Payments will be made near Intesa Sanpaolo Bank Albania or Credins Bank, at the bank account of Fondacioni "HAFIZ ALI KORÇA" with the following account details:

 Bank                      Account                                        IBAN
Currency
Intesa Sanpaolo 10783031801                  AL49208110080000010783031801                                   ALL
Intesa Sanpaolo  10783031803                 AL92208110080000010783031803                                  EUR
    
Intesa Sanpaolo  10783031802                 AL22208110080000010783031802                                  USD    
 Credins               1680159                        AL40212110090000000001680159                                   ALL
Credins                 1680166                       AL45212110090000000001680166                                  EUR
Intesa Sanpaolo SWIFT: USALALTR
Credins SWIFT: CDISALTRXXX

Më poshtë mund të gjeni formularët e përdorura nga zyra e Sekretarisë Mësimore në ndihmë të studentëve:

 
Përgjegjëse e zyrës

Bismiljana Demaj

e-Mail : bdemaj@beder.edu.al

 

Specialiste

Gesjana Kaba

e-Mail : gkaba@beder.edu.al

 

Zyra

Cel: +355 67 49 34 134

e-Mail : registrar@beder.edu.al