Sekretaria Mësimore

Sekretaria Mësimore është pjesë integrale e procesit arsimor në Kolegjin Universitar “Bedër”. Misioni i saj është të ofrojë shërbime të ndryshme për të gjithë studentët e regjistruar që vazhdojnë studimet universitare, si dhe për ata që kanë përfunduar studimet ose/dhe janë diplomuar. Kjo zyrë është përgjegjëse për menaxhimin e procesit të regjistrimit të studentëve si dhe merret me rregullimin, monitorimin dhe arkivimin e çdo regjistrimi, informacioni, dokumenti ose transkripti, lidhur me studentët. Ajo siguron përfshirjen e formularëve dhe të dokumenteve në sistemin e menaxhimit të informacionit dhe përditësimin e tyre nëse është e nevojshme. Në bashkëpunim me njësitë e tjera, kontribuon në menaxhimin e marrëdhënieve me studentët përmes sistemit të automatizuar.

Pagesat


Pagesat do të bëhen në Intesa Sanpaolo Bank Albania, llogaria bankare e Fondacionit "HAFIZ ALI KORÇA" me të dhëna:

Llogaria
IBAN
Monedha
10783031801
AL49208110080000010783031801
LEK
10783031803
AL49208110080000010783031803
EUR
10783031802
AL49208110080000010783031802
USD
SWIFT: USALALTR

Më poshtë mund të gjeni formularët e përdorura nga zyra e Sekretarisë Mësimore në ndihmë të studentëve:

 
Përgjegjëse e zyrës

Bismiljana Demaj

e-Mail : bdemaj@beder.edu.al

 

Specialiste

Hane Spaho

e-Mail : hspaho@beder.edu.al

 

Zyra

Cel: +355 67 49 34 134

e-Mail : registrar@beder.edu.al