Klubet Studentore

Klubet studentore, në përputhje me rregullat, mjedisin dhe disiplinën e universitetit, janë qendra kryesore e aktiviteteve studentore jashtëkurrikulare. Ato synojnë zhvillimin e studentёve nё aspektin social, kulturor, intelektual dhe sportiv duke pasuruar jetën studentore. Nëpërmjet shkëmbimit të ideve dhe përvojës mes njëri-tjetrit, studentëve u jepet mundësia e aplikimit të dijeve akademike në botën reale. 
 
Aktivitetet, diskutimet dhe takimet e vazhdueshme të organizuara nga klubet studentore në bashkëpunim me Zyrën e Klubeve Studentore, i japin studentëve mundësinë e zgjerimit të networkut informal dhe formal të tyre ndërkohë që kalojnë kohë të frytshme dhe argëtohen në këto organizime.
 

Klubet studentore në KU Bedër janë:

Klubi i Arteve Kreative
Klubi i Debatit
Klubi “Mendim, Kulturë dhe Art Islam”
Klubi “Beder Law Students Association”
Klubi i Fotografisë
Klubi i Librit
Klubi “Oaze Shprese”
Klubi “Health and Wellness”
Klubi “Media Literacy”
Klubi “Self Development”
Klubi i Sipërmarrjes dhe Inovacionit
Klubi i Teknologjisë
Klubi i Sportit
 

Përgjegjësit e Zyrës

Bora Hasmadhi   

E-mail: bhasmadhi@beder.edu.al

Erjola Osmani

E-mail: eosmani@beder.edu.al