Bursat e Studimit

BURSAT E STUDIMIT 2024-2025

Llojet e zbritjeve të tarifave të studimit

  1. Bursë Ekselence

Kolegji Universitar Bedër do të ofrojë Bursa Ekselence për maturantët me rezultate të larta, të cilët zgjedhin të regjistrohen në një nga programet tona për vitin akademik 2024-2025. Kjo nismë mbështetet në misionin dhe vizionin që ka universiteti, si dhe në planin strategjik të institucionit për vitet 2023-2028. Nëpërmjet kësaj mbështetjeje, “Bedër” synon të rrisë më tej cilësinë dhe të nxisë konkurrencën në dobi të rritjes së nivelit të studentëve.

  • Me mesatare VKM 9.5-10      (80 % bursë)
  • Me mesatare VKM 9.0-9.49   (60 % bursë)
  • Me mesatare VKM 8.5-8.99   (40 % bursë)
  • Me mesatare VKM 8.0-8.49   (20 % bursë)

 

*Aplikimet e bëra deri më datë 31 Mars 2024 perfitojnë +20% zbritje.

**Aplikimet e bëra deri më datë 30 Qershor 2024 perfitojnë +10% zbritje.

  1. Bursë Sociale

Kolegji Universitar Bedër mundëson Bursa Sociale deri në 100%, për studentët që vijnë nga familjet në nevojë, për studentë me status jetimi, për persona me fatkeqësi familjare, për fëmijët e dëshmorëve, si dhe për kategori të tjera. Nëpërmjet këtij projekti, KUB synon t’i lehtësojë edukimin këtyre studentëve që vijnë nga këto kategori sociale.

  1. Bursë Talenti

Përfitues të këtyre bursave do të jenë maturantët me arritje në olimpiada, sport, art, lidership, shkencë, etj.

Çdo student që vjen nga këto kategori dhe që pranohet në një nga programet tona për vitin akademik 2024-2025, ka të drejtë të aplikojë për bursë pranë Zyrës së Pranimeve. Komisioni i ngritur, pasi merr në shqyrtim aplikimet, merr vendimin dhe ia kontakton në kohë reale studentit.

  1. Bursë Institucionale

Kolegji Universitar Bedër mundëson zbritje deri në 100%, për studentët që vijnë nga shkolla dhe institucionet të tjera, me të cilat KUB ka marrëveshje bashkëpunimi.

  1. Rezervim i hershëm

Studentët të cilët rezervojnë brenda datës 31 Mars 2024 perfitojnë +20% zbritje.

Studentët të cilët rezervojnë brenda datës 30 Qershor 2024 perfitojnë +10% zbritje.

 

* Bursa në formën e zbritjes së tarifës është e vlefshme për kohëzgjatjen normale të studimeve, me kushtin që student të ruajë mesataret sipas marrëveshjes së bursës.

** Studentët e diplomuar në një program studimi të Kolegjit Universitar “Bedër” do të përfitojnë zbritje 50% të tarifës së studimit.

*** Studentët të cilët janë me tarifë të plotë studimi përfitojne 5% zbritje të tarifës së studimit në rast se bëjnë pagesën e plotë vjetore në fillim të vitit akademik.