Zyra e Studentёve të Huaj

Zyra e Studentëve Ndërkombëtarë ofron këshillim për studentët ndërkombëtarë që janë të interesuar të aplikojnë në Kolegjin Universitar Bedër. Stafi ynë është gjithmonë i gatshëm t’ju udhëzojë dhe ndihmojë në lidhje me procedurat e imigrimit, mundësitë e akomodimit dhe probleme që kanë të bëjnë me përshtatjen tuaj sociale apo personale në Shqipëri.

Misioni ynë është t’u ofrojmë studentëve ndërkombëtarë mbështetje të përkushtuar për sa kohë ata janë pjesë e komunitetit Hëna e Plotë Bedër.

 

Përgjegjës i Zyrës

Aytaç Güler

e-Mail : [email protected]