Informacion i Përgjithshëm

SHKOLLA E LARTË “HËNA E PLOTË” (BEDËR)


Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), u çel në prill të vitit 2011 me kërkesë të Komunitetit Mysliman të Shqipërisë dhe vendim të  Këshillit të Ministrave nr.286, datë 6.4.2011, me anë të të cilit u miratua dhënia e licencës për ushtrimin e aktivitetit si  institucion i arsimit të lartë. Bedër ofron programe studimi të ciklit të parë dhe të dytë, sipas legjislacionit shqiptar. Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) ka 2 fakultete dhe 6 departamente, të cilat ofrojnë 7 programe studimi të nivelit të parë (bachelor) dhe 11 programe studimi të nivelit të dytë (master).

Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) ofron programe studimi në fushën e degëve sociale, duke synuar të sjellë një profil të qartë në tregun e arsimit të lartë shqiptar dhe atë ndërkombëtar. “Hëna e Plotë” (Bedër) është institucion jofitimprurës i cili synon të përgatisë brezat e rinj në arsimin e lartë jopublik në Shqipëri. Universiteti është themeluar në statusin jofitimprurës dhe mbështet studentët e suksesshëm të cilët duan të vazhdojnë studimet e larta pranë këtij institucioni.

Fokusimi i energjive, në aspektin e cilësisë akademike dhe institucionale, ka bërë që institucioni ynë të përcaktojë një strategji zgjerimi që nuk synon masivitetin. Kapaciteti maksimal i parashikuar  i shkollës është 2000 studentë në të gjitha programet, për nivelet e studimit të parë, të dytë dhe të tretë (bachelor, master, dhe doktoraturë).

Synim i këtij institucioni është profilizimi  ndërkombëtar. Ky është një hap i rëndësishëm rajonal në arsimin universitar dhe kërkimin shkencor. Ndërkombëtarizimi i këtij institucioni rezulton në disa këndvështrime.

Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) ka si synim konsolidimin e një profili ndërkombëtar dhe organet drejtuese mendojnë se kontributi në këtë drejtim është një hap i rëndësishëm në shndërrimin e Tiranës, në  një qendër rajonale të arsimit universitar dhe kërkimit shkencor. Në dy vitet e aktivitetit është bërë e mundur afrimi i studentëve nga të gjitha trevat shqipfolëse në rajon dhe në diasporë, si dhe nga disa vende të Europës. Numri i shteteve nga vijnë studentët ka kapur shifrën 15 dhe synimi është që harta të zgjerohet në vitet e ardhshme. Profili ndërkombëtar është pasqyruar gjithashtu edhe në përbërjen e stafit akdemik, si dhe në bashkëpunimet e vendosura nëpërmjet marrëveshjeve me universitete dhe kompani në disa vende të botës.