Këshilli Studentor

Këshilli i studentëve është organizim i pavarur i studentëve në Kolegjin Universitar Bedër, i cili nuk zhvillon veprimtari politike dhe ekonomike. Ky këshill promovon pjesëmarrjen e studentëve dhe koordinon përfaqësimin e ideve dhe opinioneve të tyre në organet drejtuese të Shkollës së Bedër, në strukturat mësimore-kërkimore dhe të shërbimeve.Këshilli i studentëve zgjidhet çdo vit nga votat e studentëve dhe mbështetet në legjislacionin në fuqi.Këshilli i studentëve organizohet në nivel institucioni, me përfaqësues nga të gjitha fakultetet dhe departamentet përbërëse.

 

Nr. Emër Mbiemër                                                                        

Emër Mbiemër Programi i studimit
1 Anxhela Buzi LAW 3
2 Beklie Koltraka COM 3
3 Denaldo Hakaj ISC  1
4 Enxhi Hasmeta  ISC  3
5 Ergyst Shehu  ELL  3
6 Ersjona Taku PPE 
7 Ismail Spahiu  COM 2
8 Klara Haxhiu LAW 2
9 Kledis Mullai  ELL 2
10 Oltiona Nexhi TLL 2
11 Rexhina Xhafa ELL 1
12 Sara Xhurxhi COM 1
13 Sefer Vrana ISC 2
14 Xhildjana Leçini  LAW