Këshilli Studentor

Këshilli i studentëve është organizim i pavarur i studentëve në Kolegjin Universitar Bedër, i cili nuk zhvillon veprimtari politike dhe ekonomike. Ky këshill promovon pjesëmarrjen e studentëve dhe koordinon përfaqësimin e ideve dhe opinioneve të tyre në organet drejtuese të Shkollës së Bedër, në strukturat mësimore-kërkimore dhe të shërbimeve.Këshilli i studentëve zgjidhet çdo vit nga votat e studentëve dhe mbështetet në legjislacionin në fuqi.Këshilli i studentëve organizohet në nivel institucioni, me përfaqësues nga të gjitha fakultetet dhe departamentet përbërëse.

 

Nr. Emër Mbiemër                                                                        

Emër Mbiemër Programi i studimit
1 Ismail Spahiu COM 1
2 Rovena Mydini COM 2
3 Arjola Buzi COM 3
4 Anjesti Agushi LAW 1
5 Anxhela Buzi LAW 2
6 Marinel Bregu LAW 3
7 Marjeta Spahiu PRD 2
8 Sonila Musallaj PRD 3
9 Xhuljana Budani PSD 1
10 Jurgena Dervishi PSD 2
11 Muhammed Nuri Kahraman PSD 3
12 Sefer Vrana ISC 1
13 Haxhi Raga ISC 2
14 Ervis Jangulli ISC 3
15 Erjon Kola ELL 1
16 Arian Habili ELL 2
17 Belkis Samuri ELL 3
18 Dhurata Hoxha TDE 1
19 Nihal Susehirli TDE 2
20 Nurcan Karciga TDE 3