Sekretaria Mësimore

Sekretaria mësimore është pjesë integrale e procesit arsimor në Kolegjin Universitar Bedër. Misioni i saj është të ofrojë shërbime të ndryshme për të gjithë studentët e regjistruar që vazhdojnë studimet universitare, si dhe për ata që kanë përfunduar studimet dhe janë diplomuar.

Sekretaria mësimore ndihmon në lehtësimin e jetës studentore gjatë periudhës së studimeve, si edhe pas diplomimit, në varësi të kërkesave. Kjo zyrë është përgjegjëse për menaxhimin e procesit të regjistrimit të studentëve. Gjithashtu ajo merret me rregullimin, monitorimin dhe arkivimin e çdo regjistrimi, informacioni, dokumenti ose transkripti, lidhur me studentët.

Ajo siguron përfshirjen e formave dhe të dokumenteve në sistemin e menaxhimit të informacionit dhe përditësimin e tyre nëse është e nevojshme. Në bashkëpunim me njësitë e tjera, kontribuon në menaxhimin e marrëdhënieve me studentët përmes sistemit të automatizuar.

Më poshtë jane dokumentat e përdorura nga zyra e Sekretarisë Mësimore në ndihmë të studentëve:

 

 

Specialiste

Linda Dalipi

e-Mail: ldalipi@beder.edu.al

 

 

Kontakt