Mundësi punësimi

NJOFTIM

Kolegji Universitar "Bedër", shpall konkursin për:

3 vende të lira pune, për personel akademik me kohë të plotë, në Fakultetin e Filologjisë dhe Edukimit, Departamenti i Shkencave të Edukimit

Kriteret:
1.Të ketë fituar titullin Doktor i Shkencave, profili Shkenca Edukimi-Pedagogji/Mësuesi.
2.Të ketë njohuri të mira në gjuhën angleze.
3. Të ketë eksperiencë pune, preferohet përvoja në mësimdhënie në arsimin e lartë.
4.Me kohë të plotë.

1.Të ketë fituar titullin Doktor i Shkencave, profili Psikologji-Pedagogji
2.Të ketë njohuri të mira në gjuhën angleze.
3. Të ketë eksperiencë pune, preferohet përvoja në mësimdhënie në arsimin e lartë.
4.Me kohë të plotë.

1.Të ketë fituar gradën Master i Shkencave , profili Shkenca Edukimi/Pedagogji/Mësuesi.
2.Të ketë njohuri të mira në gjuhën angleze.
3. Të ketë eksperiencë pune, preferohet përvoja në mësimdhënie në parauniversiatr/e lartë.
4.Me kohë të plotë.

Të interesuarit për pozicionin e mësipërm duhet të aplikojnë deri më datë 30.07.2018

Kontakt

Artemisa Salillari

Përgjegjëse e Zyrës së Burimeve Njerëzore 

e-Mail : [email protected]