Mundësi punësimi

Kolegji Universitar Beder kerkon te punesoje nje specialist/e ne Zyren e Sekretarise Mesimore, kandidati per vendin vakant duhet te plotesoj kriteret e meposhtme:

 

  1. Te kete mbaruar studimet e larta, preferohet në nivelin master;
  2. Eksperiencë në punët administrative minimumi 1 vit;
  3. Të ketë njohuri shumë të mira të word, exel, adobe etj;
  4. Ekperiencë në hartimin e raporteve, planeve dhe buxheteve, dhe rregulloreve që lidhen me regjistrimin e studentëve;
  5. Të ketë aftësi komunikimi verbale dhe të shkruar;
  6. Përpikmëri në procesin e punës me studentët dhe njësitë e tjera akademike dhe administrative;
  7. Aftësi të mira në përgatitjen e raporteve dhe propozimeve të gjuhës amë,  të analizojë dhe të interpretojë të dhënat statistikore;
  8. Njohuri te mira të gjuhës shqipe dhe angleze.

 

Aplikimet pranohen deri me date 20.12.2017. 

 
Kontakt

Artemisa Salillari

Përgjegjëse e Zyrës së Burimeve Njerëzore 

e-Mail : [email protected]