Mundësi punësimi

NJOFTIM 

Kolegji Universitar "Bedër", shpall konkursin për 1 vend të ri pune për personel akademik me kohë të plotë, në Fakultetin e Shkencave Humane, Departamenti i Shkencave Islame.

Të interesuarit për pozicionin e mësipërm duhet të kenë mbaruar studimet doktorale në fushën e psikologjisë organizative.

Afati i aplikimit është 5 (pesë) ditë nga publikimi i lajmërimit.

 

Kontakt

Eduina Maksuti

Përgjegjëse e Zyrës së Burimeve Njerëzore dhe Çështjeve Juridike

e-Mail : [email protected]
e-Mail : [email protected]