Administrimi i Institucionit

Titullarët e institucionit
Prof.Dr. Ferdinand Gjana Rektor [email protected]
Dr. Adem Balaban Zv. Rektor abalaban@beder.edu.al
Prof. Dr. Ayhan Tekines Dekan i Fakultetit të Shkencave Humane [email protected]
Prof.Asoc.Dr. Rahim Ombashi Dekan i Fakultetit të Filologjisë dhe Edukimit [email protected]
Ada Güven Kancelar (Sekretar i Përgjithshëm) [email protected]
Përgjegjësit e departamenteve dhe qendrave kërkimore
Dr. Ramadan Çipuri Përgjegjës i Departamentit të Shkencave të Komunikimit r[email protected]
Dr. Ferdinand Xhaferaj Përgjegjës i Departamentit të Drejtësisë [email protected]
Dr. Adem Balaban Përgjegjës i Departamentit të Gjuhës dhe Letërsisë Turke [email protected]
Dr. Isa Erbas Përgjegjës i Departamentit të Gjuhës dhe Letërsisë Angleze [email protected]
Prof.Asoc.Dr. Tidita Abdurrahmani Përgjegjës i Departamentit të Shkencave të Edukimit [email protected]
Dr. Genti Kruja Përgjegjës i Departamentit të Shkencave Islame [email protected]
Përgjegjësit e zyrave administrative
Arlinda Belkuyu Përgjegjës i zyrës së burimeve njerëzore dhe çështjeve juridike [email protected]
Agron Hoxha Përgjegjës i zyrës së marrëdhënieve me publikun dhe median [email protected]
Krisien Xoxa Përgjegjës i zyrës së teknologjisë së informacionit [email protected]