Konferenca e katërt studentore me temë: ‘’Komunikimi në Epokën Dixhitale: Gazetaria, Marrëdhëniet me Publikun dhe Komunikimi Politik’’.

17 Maj 2018